Informatii generale

Sistemul Informaţional de Piaţă (RoSIM) reprezintă un sistem informatic integrat, care monitorizează on-line stocurile şi preţurile produselor de pe pieţele agricole. Acest sistem informatic constituie o cale rapidă şi eficientă de furnizare a informaţiilor de pe piaţă, cu privire la preţurile şi stocurile produselor agricole; asigură creşterea vitezei de comunicare atât la nivel naţional, cât şi internaţional; permite reducerea ciclurilor de ofertare şi comercializare a produselor agricole; întăreşte relaţiile clienţilor cu furnizorii printr-o permanentă fluidizare a informaţiilor.

Practic, RoSIM reprezintă un instrument de decizie modern, dinamic şi flexibil pentru mediul de afaceri din acest domeniu, oferind factorilor de decizie datele necesare în vederea unei mai bune organizări, funcţionări şi gestionări a pieţei produselor agricole.

Acest sistem a fost creat în cadrul Programului Sectorial coordonat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, obiectivul general nr. 6 ”Economie, organizare, management şi marketing în agricultură”, obiectivul specific 6.1 “Fundamentarea tehnico-economică a necesităţii creării şi dezvoltării exploataţiilor agricole de dimensiuni optime, în vederea creşterii producţiei agricole şi pluriactivitate”, proiect P.S. 6.2.1 “Sisteme şi mecanisme privind organizarea, funcţionarea şi gestionarea pieţei de produse agricole”.

ICEADR © 2010